PBPH.cz


Přejdi na obsah

ISO 14001


Ochrana životního prostředí je do podnikatelské sféry zaváděna Systémem environmentálního managementu (EMS) podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001/2004. EMS představuje pro okolí deklaraci o chování a přístupu organizace k životnímu prostředí. Mezinárodní norma ISO je zaměřena na oblast environmentálního managementu a je určena pro aplikaci v jakékoliv organizaci.Naše služby:

Poradenství při zavádění, modernizaci či změnách Vašeho systému

Poradenství při rozšíření Vašeho systému o požadavky nové normy

Poradenství při integraci Vašich systémů

Kvalifikované provedení interních i externích auditů, včetně zákaznických auditů.

Poradenství pro zapracování zákaznických, oborových a jiných požadavků do Vašeho systému.

Školení personálu v rozsahu, který si určíte: úvodní vysvětlení požadavků normy, školení interních auditorů, seminář pro přípravu
na certifikační a zákaznické audity, atd.

Podpora při vyhovění legislativním požadavkům, které souvisejí s certifikačními modely, jako je např. legislativa v oblasti
životního prostředí.

Kvalifikace pro EMS:

Celá řada školení a seminářů v oblasti ISO 14001, EMAS

Kurz ukončený zkouškou pro vedoucí certifikační auditory ISO 14001

Praxe v oblasti poradenství, auditingu a školení od roku 1997

Současná působnost:

OSVČ: poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Externí představitel vedení pro EMS

Externí certifikační vedoucí auditor Bureau Veritas Certification Czech Republic pro oblast ISO 14001

Externí certifikační vedoucí auditor 3EC NSF s.r.o. pro oblast ISO 14001

Naši zákazníci poradenských služeb a společnosti, kde naši poradci prováděli certifikační audity: např.

Huhtamaki Česká republika a.s.

Asahi (Glaverbel) a.s.

Disa Industries s.r.o.

Agrico s.r.o.

Tonak a.s.

Nestlé a.s.

Mondi Bags a.s.

a mnoho dalších...


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku