PBPH.cz


Přejdi na obsah

OHSAS 18001

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je do podnikatelské sféry zaváděna Systémem managementu bezpečnosti (SMS). OHSAS 18001/2007 je v současné době mezinárodně nejuznávanější standard stanovující požadavky pro oblast BOZP s cílem minimalizovat rizika při současném zvyšování výkonu organizace. OHSAS 18001 je určen pro aplikaci v jakékoliv organizaci.

Naše služby:

Poradenství při zavádění, modernizaci či změnách Vašeho systému

Poradenství při rozšíření Vašeho systému o požadavky nové normy

Poradenství při integraci Vašich systémů

Kvalifikované provedení interních i externích auditů, včetně zákaznických auditů.

Poradenství pro zapracování zákaznických, oborových a jiných požadavků do Vašeho systému.

Školení personálu v rozsahu, který si určíte: úvodní vysvětlení požadavků normy, školení interních auditorů, seminář pro přípravu
na certifikační a zákaznické audity, atd.


Podpora při vyhovění legislativním požadavkům, které souvisejí s certifikačními modely, jako je např. legislativa v oblasti BOZP apod.

Kvalifikace pro SMS:

Celá řada školení a seminářů v oblasti OHSAS 18001

Kurz ukončený zkouškou pro vedoucí certifikační auditory OHSAS 18001

Praxe v oblasti poradenství, auditingu a školení od roku 2002

Současná působnost:

OSVČ: poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Externí certifikační vedoucí auditor Bureau Veritas Certification Czech Republic pro oblast OHSAS 18001

Externí certifikační vedoucí auditor 3EC NSF s.r.o. pro oblast OHSAS 18001

Naši zákazníci poradenských služeb a společnosti, kde naši poradci prováděli certifikační audity: např.

Nestlé a.s.

Eurest a.s.

Mondi a.s.

Asahi (Glaverbel) a.s

a mnoho dalších...Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku