PBPH.cz


Přejdi na obsah

ISO 9001


Zaměření na
kvalitu umožňuje vytvořit efektivnější a pružnější organizaci, která je lépe připravena získávat nové možnosti uplatnění v tvrdé konkurenci otevřeného trhu. ISO 9001/2008 je mezinárodní norma zaměřená na management kvality, aplikovatelná pro jakoukoliv organizaci ze všech oblastí výroby a služeb.

Naše služby:

Poradenství při zavádění, modernizaci či změnách Vašeho systému

Poradenství při rozšíření Vašeho systému o požadavky nové normy

Poradenství při integraci Vašich systémů

Kvalifikované provedení interních i externích auditů, včetně zákaznických auditů (auditů Vašich dodavatelů).

Poradenství pro zapracování zákaznických, oborových a jiných požadavků do Vašeho systému jakosti.

Školení personálu v rozsahu, který si určíte: úvodní vysvětlení požadavků normy, školení interních auditorů, seminář pro přípravu
na certifikační a zákaznické audity, atd.

Podpora při vyhovění legislativním požadavkům, které souvisejí se systémem jakosti.

Kvalifikace poradce:

Celá řada školení a seminářů v oblasti ISO 9001

Kurz ukončený zkouškou pro vedoucí certifikační auditory ISO 9001

Praxe v oblasti poradenství, auditingu a školení od roku 1995

Současná působnost:

OSVČ: poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Externí zajištění QMS, (dříve podle normy ISO 9001/2000 - externí představitel vedení pro jakost)

Externí certifikační vedoucí auditor Bureau Veritas Certification Czech Republic pro oblast ISO 9001

Externí certifikační vedoucí auditor 3EC NSF s.r.o. pro oblast ISO 9001

Naši zákazníci poradenských služeb a společnosti, kde naši poradci prováděli certifikační audity: např.

Opavia a.s. člen skupiny Danone

Mondi Bags a.s.

ECC a.s.

Jitona a.s.

Grafobal, Artypa Holubov a.s.

Hudy Production s.r.o.

Asahi (Glaverbel) a.s.

DHL a.s.

a mnoho dalších...


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku